90. výročie založenia DHZ Bošáca

V sobotu 2. júla 2016 sa uskutočnila oslava 90. výročia založenia DHZ Bošáca. V rímskokatolíckom kostole v Bošáci sa konala bohoslužba spojená s posvätením hasičského vozidla za účasti rímskokatolíckeho farára Mgr. Richarda Jankoviča a evanjelickej farárky Mgr. Jany Drottnerovej. Slávnosť pokračovala pochodom obcou za tónov DH Bošáčanky do Kultúrneho domu.

Tu sa pozvaní hostia a členovia DHZ oboznámili s históriou DHZ Bošáca, prítomným sa prihovorili hostia a nasledovalo udelovanie ocenení a povyšovanie členov DHZ Bošáca. Sme radi, že pozvanie na našu slávnosť prijali nielen predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ale aj poslanec NRSR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, zástupcovia družobnej obce Černovice, členovia družobnej SDH Dolní Nemčí, zástupcovia okolitých DHZ a ďalší hostia.

Video kliknite sem

Fotky tu