Chodbovica 2019

V sobotu 2.3.2019 sa opäť I. Základná škola v Senici zmenila na hasičské cvičisko, konala sa tu súťaž pre mladých hasičov pod názvom “CHODBOVICA“. 

V tejto súťaži si zmeralo sily celkovo 70 družstiev a 3 družstvá detí do 8 rokov. Na súťaž sme sa nesmierne tešili a verili sme že dostatočná príprava nám prinesie ovocie. Vytvorili sme chlapčenské i dievčenské družstvo, no prvý krát i družstvo detí do 8 rokov. Dievčenské družstvo nám predviedlo a ukázalo bojovnosť, ktorá bola odmenená konečným 2. miestom. Chlapčenskému družstvu sa takisto darilo, no silná konkurencia zúčastnených tímov sa podpísala na ich konečnom 8. mieste. Veľkým prekvapením boli naši najmenší, ktorí sa pod heslom: „Kto je najlepší? odpoveď — BOŠÁCA“ umiestnili na krásnom 1. mieste vo svojej vekovej kategórii. Drobci si heslo zobrali k srdcu a kričali ho po celej škole. Všetkým patrí veľká vďaka za to že sa zúčastnili, bojovali a nevzdali to. Vložili do toho srdce i svoje skúsenosti. Ďakujeme samozrejme všetkým rodičom za podporu.