Členovia výboru

DHZ Bošáca  

/  zloženie výboru bolo schválené na VČS 25.11.2017 /

 

Predseda – Juraj Kyselica

Veliteľ DHZ – Pavol Martiška

Tajomník – Daniel Popluhár

Preventivár – Marek Brázdovič

Pokladník – Ing. Michal Kozic

Hospodár – Ľudovít Jurkovič

Strojník – Milan Kozic

Referent mládeže – Dušan Kasana

Kronikárka – Janka Miklánková

Člen výboru – Daniel Juráček

Revízor – Tomáš Kyselica

Organizačný referent