Dokumentácia

Dokumenty

Stanovy DPO SR – aktualizované

Doplnok rovnosatoveho predpisu dpo sr

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

Rovnošatový predpis DPO SR

 

Smernice

Smernica pre prácu kontrolných a revíznych komisií DPO SR a pre prácu revíznych komisií DHZ v SR

Smernica pre činnosť hasičskej mládeže

 

Plameň

Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ

Dodatok – usmernenie k Plameňu

Metodika plamen

Obrazové prílohy – Plameň

 

Tlačivá

Návrh na povýšenie

Návrh na udelenie vyznamenaní

Prihláška za člena

Správa o zásahu