Obdržanie hasičského vozidla IVECO DAILY

Ministerstvo vnútra SR v rámci celoplošného rozmiestnenia hasičskej techniky v Slovenskej republike prideľuje obciam hasičské vozidlá. Na základe podanej žiadosti v sobotu 5. decembra, v predvečer sviatku sv. Mikuláša, dostala Obec Bošáca pre dobrovoľných hasičov z Obecného hasičského zboru nové hasičské vozidlo IVECO DAILY z rúk podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka. Na slávnostné odovzdanie vozidla bošáckych hasičov prišli podporiť aj členovia družobného zboru z Dolného Nemčí a členovia DHZ Zabudišová.

Fotogaléria tu