Upozornenie – Vypaľovanie

Vážení občania – v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.
Občania,
– nevypaľujte suché trávnaté porasty !
– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
– nefajčite v lesoch !
– na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská !
– pri odchode ohniská dôkladne uhaste !
Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.