Zemianske Podhradie – nočná súťaž 25.5.2019

V sobotu 25.5.2019 sa konal 19. ročník nočnej hasičskej súťaže v Zemianskom Podhradí. Zúčastnili sa – muži, mladí hasiči a naši najmenšie deti, ktoré žiaľ kvôli vysokej chorobnosti boli len 4 a tak ich museli doplniť staršie deti. Mladí hasiči sa umiestnili na 1.mieste s časom 19,…s a prvý krát vybojovali aj putovný pohár. V kategórii „muži“ sme sa umiestnili na 3.mieste s výsledným časom 17,86s. Najmenšie deti boli len mimo súťaž takže neboli hodnotení ale symbolicky skončili na 4.mieste, za ktoré si odniesli diplom.